Stålladen

Klik på billedet for at se det i stort

Arrangementer


Kommende arrangementer

Kom, børn og voksne

Tur til Hyllekrog inden forårsfredningen
Søndag 27. februar 2022 kl. 10:00 - ca. 14:00
Et tilbud om en travetur til Hyllekrog inden forårsfredningen lukker tangen for offentlig adgang 1. marts.


Fra Drummeholm ved roden af Hyllekrog går vi ud til Ninas Hus, der ejes af Fugleværnsfonden, hvor vi holder frokost.

Derefter besøger vi Naturstyrelsens udstilling i det gamle fyrtårn, hvor der er en fantastisk udsigt over området.


Der er mulighed for at se forskellige vinterfugle, såsom bjergirisk og snespurv og er vi heldige, er der måske også en mosehornugle. Havørn plejer der altid at være.


Bemærk: Turlængde i alt til fyret og retur ca. 7,5 km (til spidsen og retur godt 11 km), så husk lidt proviant.


Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog.
Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen.

Fuglenes dag


Fuglenes Dag – Saksfjed Inddæmning
Søndag den 29. maj kl. 10:00 til ca. 13:00


Nu er luften fuld af sang og foråret i fuldt flor.


Vi lytter efter og ser på de ankomne sangfugle og det øvrige fugleliv.

På denne årstid er der altid chance for overraskende fugleiagttagelser.


Vi kigger også på områdets flora og fortæller om inddæmningens og landskabets historie. Vi besøger bl.a. nogle af de arealer i inddæmningen, som er ejet af Fugleværnsfonden.


Turen afsluttes med et besøg på Lyttesholm Naturcenter, hvor vi kan indtage vores medbragte frokost.

Der er mulighed for at købe en kop kaffe på Lyttesholm.


Mødested: Lyttesholm, Lyttesholmvej4A, 4970 Rødby.
Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen og Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Saksfjed-Hyllekrog.

De Vilde Blomsters Dag i Saksfjed Inddæmning
Søndag den 19/6 10.00 til ca. 13.00


I forbindelse med De Vilde Blomsters Dag i Norden, arrangeres en tur til dele af Saksfjed Inddæmning.


Her findes bl.a. en bestand af orkidéen bakkegøgelilje og den fredede kongebregne og som noget meget glædeligt nyt, er der nu også fremkommet en meget stor bestand af den lille kødædende plante rundbladet soldug på Fugleværnsfondens areal.


Turen afsluttes med et besøg på Lyttesholm Naturcenter, hvor vi kan indtage vores medbragte frokost.

Der er mulighed for at købe en kop kaffe på Lyttesholm.


Arrangør: Dansk Botanisk Forening i samarbejde med Lyttesholm Naturcenter og Fugleværnsfonden.


Mødested: Lyttesholm, Lyttesholmvej4A, 4970 Rødby.
Turleder Naturvejleder Uffe Nielsen og Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Saksfjed-Hyllekrog

Hyllekrog åbner

Hyllekrog er igen åben for offentligheden!
Lørdag den 16. juli kl. 10:00 til ca. 14:00


Hyllekrog er nu igen åben for besøgende efter forårsfredningen.


I samarbejde med Fugleværnsfonden og Naturstyrelsen Storstrøm arrangerer Lyttesholm Naturcenter en tur til Hyllekrogtangen.


Vi besøger Naturstyrelsens udstilling i fyrtårnet, hvor der er en fantastisk udsigt over Hyllekrogtangen, og vi spiser vores madpakke i Ninas Hus, som ejes af Fugleværnsfonden.


Undervejs studerer vi Hyllekrogs flora og fauna, bl.a. de ande- og vadefugle, der nu raster på tangen.


Turlængde til fyret og retur ca. 7,5 km (til spidsen og retur godt 11 km), så husk lidt proviant, især noget at drikke. Ligeledes er det en god ide at huske solcremen.


Mødested: P-pladsen ved foden af Hyllekrog.
Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen.

Saksfjed Inddæmning – Ørnetur og ringmærkning
Onsdag den 19. oktober kl. 10:00 til ca. 14:00


I samarbejde med Fugleværnsfonden arrangerer Lyttesholm Naturcenter en tur i området.


Dagen laves som et ”Åbent Hus-arrangement”, så man kan komme og gå indenfor det fastsatte tidspunkt.

Der bliver demonstreret ringmærkning ved den gamle pumpemesterbolig og fugletårnet vil være bemandet med lokale fuglefolk der kan fortælle om fuglelivet.


Der kan købes kakao/kaffe/te på Lyttesholm.


Mødested: Lyttesholm Naturcenter, Lyttesholmvej 4A, 4970 Rødby.
Turleder: Rasmus Romme, Lars Munk, Benny Steinmejer, Uffe Nielsen m.fl.

Rovfugletur

Søndag den 23/10 10.00 til ca. 13.00


Saksfjed-Hyllekrog er et af Danmarks bedste efterårstræksteder.


Ikke mindst rovfugletrækket er fascinerende, med mange musvåger, glenter, kærhøge, spurvehøge og falke.


Desuden er der i oktober måned også meget store flokke af trækkende og rastende duer, finker og drosler.


I samarbejde med Fugleværnsfonden arrangerer Lyttesholm Naturcenter en tur i området.


Vi regner med en vandretur på mindst 3 km.


Der er mulighed for at købe en kop kaffe på Lyttesholm.


Mødested: Lyttesholm Naturcenter, Lyttesholmvej 4A, 4970 Rødby.


Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen.