Lyttesholm Naturcenter

ENGENS BLOMSTER

Engen


Blomster fra Engen


I Laden og i udstillingen ligger en folder med 24 almindelige og sjældne blomster, som er karakteristiske for området. Tag en folder med på turen, og få navne på nogle af de blomster der er at se.

På folderen er et felt til afkrydsning, og er mest ment som en aktivitet til børn.


Tilbage i Laden er en plakat med en kort beskrivelse af de samme blomster.


Her på siden er flere fotos af de samme blomster som i folderen:

Blomster fra Engen


Klik på billederne for at se i stort. Tryk ESC for at komme tilbage.


Blomster må ikke graves op.

Alle Orkideer er fredede og må ikke graves op eller plukkes.

Alle fotos har copyright


Blomster folderen kan også downloades her til selvprint.

Klik på de to sider herunder

Klik på billederne for at se dem i stort, og man kan bladre med piletasterne på keyboardet eller klikke på pilene nederst på siden. Tryk ESC for at komme tilbage.

Folderens 12 Blomster Fra Engen i større opløsning, med ekstra fotos og beskrivelse

Mark-Tusindgylden
Mark-Tusindgylden
Mark-Tusindgylden
Mark-Tusindgylden

Mark-Tusindgylden. Altid en fryd når man får øje på denne kønne lille blomst. Står i små bitte klatter hist og her, og giver en dejlig afveksling i faunaen. Står rundt omkring på engene og markvejene, og sandelig er den også dukket op i Lyttesholms have, nede mod shelterne. Blomstrer juli-september. Halvsjælden.

Trævlekrone
Trævlekrone
Trævlekrone
Trævlekrone


Trævlekrone. En blomst i Nellike-familien. Let kendelig på de trævlede kronblade. Trævlekrone er en indikatorplante; hvor den findes er jorden af god næringsfattig kvalitet. Vokser i fugtig bund. Findes på engene. Blomstrer fra sidst i maj til sidst i juli. Hist og her i Danmark.

Mark-Rødtop
Mark-Rødtop
Mark-Rødtop


Mark-Rødtop. En køn blomst der danner små grupper, der lyser op på stranden og diget. Er en halvsnylter i Gyvelkvæler familien. Vokser i kystegne og langs motorveje, da den godt kan lide saltholdig jord. Hos os ses den langs markvejen ved Lyttesholm Kær. Blomstrer fra maj til september. Almindelig.

Hvid Okseøje
Hvid Okseøje
Hvid Okseøje


Hvid Okseøje eller Marguerit. Vores uofficielle nationalblomst. Droningens ynglingsblomst, hvorfor Marguerit-ruten netop har fået dette navn. Kan lide tør næringsfattig bund, og derfor ses den på navnlig det østlige dige. Blomstrer juni-juli. Almindelig.

Maj-Gøgeurt
Maj-Gøgeurt
Maj-Gøgeurt


Maj-Gøgeurt. I maj måned er det et must at tage en tur til engene for at se denne Orkide farve engene rødviolet. Danmarks almindeligste Orkide, og et enkelt eksemplar er dukket op i Lyttesholms have. Blomstrer i maj til starten af juni. Alle Orkideer er fredet og må ikke graves op eller plukkes.

Slangetunge
Slangetunge
Slangetunge


Slangetunge. En mærkeligt udseende Bregne.Kun ét blad og et aks med sporehuse. Den er lille, 10-25cm høj. Når man først har fået øje på en, ser man den alle steder. Der er en stor bestand på engene nærmest mod stranden, på markvejen og vejen ved stranden. Ses juni-august. Temmelig sjælden i Danmark.

Soløje-Alant
Soløje-Alant
Soløje-Alant


Soløje-Alant. Ved markvejen næsten nede ved hestene finder man denne blomst. Den ligner en staude, og ser lidt rodet ud, men er egentlig ret fin. Insekterne kan godt lide den, så der må være en del nektar i den. Blomstrer juli-september. Kan ses langs markvejen ned mod vildhestene. Temmelig sjælden.

Rødknæ Hunblomst i nærfoto
Rødknæ hunplante
Rødknæ hanplante
Rødknæ hanplante


Rødknæ. Den vokser på næringsfattig jord, som godt må være lidt sur jord. Den befinder sig bedst i fuld sol, og er en af de første planter til at indfinde sig på nye områder. Den er den vigstigste værtsplante for larver af sommerfuglen Lille Ildfugl. Rødknæ ses tydelig på Fugleværnsfondens nyligt indkøbte areal nord for den lille lund ved stranden.De to første fotos er hun-planten med blomster, de næste to er han-planter. Blomstrer juni-august. Meget almindelig.

Bakke-Gøgelilje
Bakke-Gøgelilje frøstand
Bakke-Gøgelilje i knop
Bakke-Gøgelilje
Bakke-Gøgelilje med Polinier
Bakke-Gøgelilje polinierne mangler
Bakke-Gøgelilje


Bakke-Gøgelilje. En meget smuk og sirlig Orkide. Når Maj-Gøgeurten er ved at være afblomstret, tager denne Gøgelilje over. Den har ikke samme overdådige evne til at farve engen. Kigger man nærmere efter, ser man dens enkle skønhed. Her er også fotos af blomsten i knop, og under den, frøstanden fra året før. Bakke-Gøgeliljen bestøves af Aftensværmere og visse Natsværmere. Nektaren er i den lange spore, og kan kun nås af insekter med lang sugesnabel. Samtidig er der ingen "landingsplads", så det skal være insekter som Aftensværmere der står stille i luften, mens de suger med en meget lang snabel. Blomstens pollen sidder i to klæbrige pollinier som hæfter sig til insektets snabel, når den suger. Pollinierne sætter sig fast på den næste blomst som insektet besøger. Her er også fotos af en blomst med de to gule pollinier, og fotoet under hvor pollinierne er væk, og den er klar til bestøvning.

Findes hist og her ved Skagen, og bliver mere og mere sjælden mod syd, indtil Saksfjed Inddæmning hvor der er tusindvis. Blomstrer juni-juli. Sjælden.

Kællingetand
Kællingetand
Kællingetand
Kællingetand med blottet tand


Kællingetand. En ærteblomst der ses mange steder. Den har et pudsigt navn, men det refererer til den tandlignende der kan ses hvis man forsigtigt trækker kronbladene af. Se det venstre foto. Kællingetand kan, sammen med nogle bakterier, trække kvælstof ned i jorden. Derfor kan den fint trives på næringsfattige jorde. Blomstrer maj-september. Meget almindelig.

Kæruld
Kæruld
Kæruld


Kæruld. Om sommeren når moser og våde enge dækkes af Kæruld, har det ført til megen poesi: ...Jeg nænner ej at betræde den florlette skinnende hynde, ej at berøre dets kyske, jomfruelig fine ynde...(Jonna Riegels). Man har brugt ulden til fyld i puder og dyner, mest af fattigfolk. Trådene er glatte, så det har ikke været muligt at spinde trådene, med mindre man har blandet det med fåreuld. Så kunne der laves skjorter. Ser man fra diget ind over den sydligste del af Fugleværnsfondens areal, kan man opleve Kærulden, og forestille sig magien i middelalderen. Blomstrer i april-juni, hvorefter frøenes hvide tråde ses. Almindelig.

Mose-Troldurt
Mose-Troldurt
Mose-Troldurt


Mose-Troldurt. En skøn lille fin blomst. Sjov ser den ud med den lange overlæbe. Den indeholder giften aucubin der har været brugt mod lus, hvorfor den også er blevet kaldt Luse-urt. Findes på markvej langs stranden. Blomstrer maj-juni. Sjælden.

Klik her for at gå til Folderens 12

Blomster Fra Stranden i større opløsning, med ekstra fotos og beskrivelse.


Klik her for at gå til siden

"Øvrige Blomster"

Litteratur: Den Store Nordiske Flora (gads forlag.) Wikipedia, FugleogNatur.dk,Danmarksflora.dk, Danmarks Vilde Orkideer (Gyldendal)