Lyttesholm Naturcenter

Natsommerfugle

Snerresværmer. Almindelig i alle landsdele. Flyver mest om eftermiddagen og skumring. Suger på mange blomster med sin lange snabel. Larven lever på Snerre og Gederams.

Natpåfugleøje. Almindelig og udbredt i Danmark. Stor forskel på han og hun. Hannen flyver i april-maj sent om eftermiddagen søgende efter hunner. Larven lever fra juni-august på Krybende Pil, Lyng, Brombær, Roser. Mange larver er set på Fugleværnsfondens nordlige eng på Krybende Pil.

Bjørnespinder. ALmindelig i alle landsdele. Flyver om natten maj-august. Larven er stor brun og meget langhåret. Overvintrer som larve.


Jomfrubjørn. Findes mest i Østdanmark bl.a. i Søholt Storskov. Flyver om eftermiddagen i solskin i juni-juli. Larver lever overvintrende på Brændenælde og Kulsukker.

Kanelbjørn. Flyver i hele Danmark i maj-september. Larven lever på Mælkebøtte, Skræppe, Slangehoved

Kobberbrun Taksspinder. Sjælden. Flyver om natten juli-august. Larven lever på Pil, Tørst og frugttræer.

Hedebjørn. Flyver i skumring og natten i Nordøstjylland og Nordøstsjælland på heder.

Sækbærer. En snes arter i Danmark. De mærkeligste sommerfugle. Ligesom Vårfluelaver spinder larven et hylster, som den lever og forpupper sig i. Hunnen er vinge- og benløs! Hannen kan forlænge sin bagkrop og nå ind til bunden af hunnens hylster og parre sig. Hunnen lægger nogle æg i hylstret, og forlader det, og lader sig spise af fugle, hvor hun lægger resten af æggene i fuglens tarm. Æggene klækkes i fuglens klat. Nogle arter har tilmed jumfrufødsel, så æggene ikke behøver at blive befrugtet, men så er det kun hunner der klækker, der igen kan reproducere sig uden befrugtning.

Dødningehoved. Meget sjælden. Danmarks største natsværmer, 13cm. Flyver hertil fra Afrika, men kan lave en sommergeneration her. Plyndrer med sin korte snabel bistader, som bierne lader den komme ind i. Larven lever på Kartoffelplante, Tomat, Sommerfuglebusk, Snebær. Dette eksemplar er fundet ved et bistade ved Bilitze pumpestation.

Duehale. Flyver til os sydfra, og kan ses ved stranden. Ses også om efteråret når den flyver sydpå igen.  Den ses på stranden især på Smalbladet Høgeurt og Strandsennep, men også i haver på Kaprifolie og Dahlia. Larven lever på Snerre.

Blåt Ordensbånd. Nogenlunde almindelig. Flyver august-oktober i skovagtigt landskab. Er set på Rødbyhavn baneterræn. Larven lever på Poppel og Bævreasp.

Græsspinder. Maget almindelig. Flyver om natten i juni-august. Larven lever og overvintrer på forskellige græsser, og også Tagrør. Larven kaldes Vanddrikker, da man tit ser den suge en hel dråbe vand.

Skovbjørn. Findes i Østjylland, Sydsjælland og Lolland-Falster-Møn. Flyver sent om eftermiddagen i solskin i skovlysninger.

Blodplet. Almindellig. Flyver sent på eftermiddagen i maj-juni i solskin. Larven lever på Brandbæger og er derved giftig. Den sidder frit fremme da fuglene ikke rører den. Larven findes på Lyttesholm hvor der er den sjældne Småblomstret Brandbæger i juli-august.

Rødfrynset Bjørnespinder. Almindelig. Flyver om natten og dagen i solskin i maj-september. Larven lever på mange forskellige lave planter.

Brombærspinder. Almindelig. Hannen flyver sent om eftermiddagen i maj-juni. Hunnen om natten for at lægge æg. Larven lever på en del forskellige planter, men især Brombær.

Poppelspinder. Almindelig i hele landet. Flyver i oktober-november i skove, haver, moser. Larven lever i april-juni på mange slags løvtræer.

Poppel-Porcelænsspinder. Almindelig i hele landet. Flyver om natten i april-august. Larven lever på Poppel og Bævreasp i juni-oktober. Hed tidligere Stor Porcelænsspinder.

Udelt Messingugle. Almindelig. Flyver om natten i maj-oktober. Hos denne er de to messingskinnende felter forbundet, mens hos Messingugle er de adskilt som to klare bånd. Derfor navnet. Larven lever på flere forskellige urter, men især Brændenælde.

Rødt Ordensbånd. Almindelig i hele landet. Flyver om natten fra juli-oktober. Larven lever på Pil og Poppel.

Gul Tigerspinder. Almindelig i hele landet. Flyver om natten i maj-juni og igen senere på sommeren. Larven lever på mange forskellige lave planter.

Plettet tigerspinder. Almindelig i hele landet. Flyver om natten april-september. Larven lever på mange forskellige lave planter.

Ligustersværmer. Almindelig i hele landet. Flyver om natten maj-september. Søger til forskellige blomster. Larven lever på Liguster, Spiræa, Syren, Snebær, Kaprifolie.

Rhodos-bjørn. Er fundet i Danmark i 2003. Almindelig i Syd- og Mellemeuropa. Kendt fra Rhodos hvor der i en dal findes millioner. Larven overvintrer på Nælde.

Fyrresværmer. Almindelig i Fyrreskove i hele landet. Flyver i skumring og nat maj-september. Larven lever juli-oktober på Fyr og Gran.

Fyrrespinder. Almindelig i Fyrreskove i hele landet på let jord. Flyver om natten juni-august. Larven lever på især Fyr. Larven overvintrer højt oppe i fyrretræerne.

Egespinder. Almindelig i hele landet. Hannen flyver om dagen juli-august. Hunnen flyver om natten og lægger æg. Larven lever på mange forskellige træer og buske, og ikke kun på Eg.

Aprilgrøn ugle. Almindelig. Flyver om natten september-november. Larven lever på Egetræer april-juli.

Litteratur brugt:

Morten Top-Jensen & Michael Fibiger: Danmarks Sommerfugle 2009

Skat Hoffmeyer: De Danske Ugler 1974

Kjeld Brem Sørensen: 600 skønne danske Sommerfuglelarver 2.udg. 2021 online og download PDF

Fugle & Natur online www.fugle&natur.dk